Một cảnh của khu Cổng Bo vo năm 1963.
Ba thanh nin trẻ trong hi`nh từ trước ra sau l Phước, Hạnh (Năm Hạnh) v Danh.
Con đường chnh pha sau, về bn phải dẫn đến sn bay, về bn tri dẫn đến bờ sng đi qua Bến Củi. 
Con đường mn đi thm một khoảng nữa sẽ đổ xuống dốc, rồi ln dốc để nối qua đường chợ.