Trang chính

 
Hội Dầu Tiếng
Mục-Đích
H́nh Ảnh
Bài Viết
Liên-Lạc
Linh-Tinh
Tin Tức


Thông Báo

Tin Tức của Hội 

HỘI AÍ HỮU QUẬN DẦU TIẾNG, TỈNH BI`NH DƯƠNG, HẢI NGOẠI

 

Thông Báo

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quận Dầu Tiếng,Tỉnh Bi`nh Dương, Hải Ngoại trân trọng thông báo :

Thân mẫu của Hội viên NGUYỄN NĂM tại Santa Anna, Nam California là

   NGUYỄN PHONG

Nhũ danh  ĐINH THỊ TÂM

mất ngày 07 tháng 10 năm 2004

nhằm ngày 24 tháng 8  năm Giáp Thân

tại Sàigon, Việt Nam

Hưởng thọ  78 tuổi

 

Ban Chấp Hành tức thời xuất tiền quỹ của Hội  và đă gởi về phúng điếu cho tang quyến  tại Sàigon,Việt Nam với số tiền là 700 USD.

 

Yêu cầu mỗi gia đi`nh Hội viên vui lo`ng đóng góp 20 USD cho tang quyến chiếu theo Bảng Nội Quy của Hội, càng sớm càng tốt.

 

Trân trọng,

San Jose, ngày  08 tháng 10 năm  2004

TM  Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

 

 

 

BS Huỳnh Minh Châu

 

 

Cước chú :

Xin vui ḷng gởi check về địa chỉ sau đây :

 

Mrs Huynh,Hoa Tiên

640 Prada Dr

Milpitas,CA 95035

 

Tel 408-941-9254

 

(Nếu qúy vị Hội viên chưa đóng niên liễm 10 USD cho NĂM 2004 cũng xin vui lo`ng gởi về địa chỉ trên )