Xứ Dầu Thơ Mộng  
Thụy Quân Hoàng (Trần Hải Quế 18/7/59)

XỨ DẦU THƠ MỘNG

Dầu Tiếng ngày nay đẹp đẽ nhiều
    Phố phường đông đảo biết bao nhiêu
        Ồn ào xe ngựa khi ban sớm
             Nô nức người ta lúc buổi chiều
                 Tửu quán cao lâu coi rộn rịp
                        Xóm thôn xả ấp hết hoang liêu
                              Lâu lâu ban hát đô thành tới
                                   An Lạc xôn xao khách dập diù.


                                          Thuy Quân Hoàng
                                               Trần Hải Quế 18/7/1959


                                                             
(An Lạc là rạp hát ở Dầu Tiếng)
Thành thật cám ơn chị Ánh Nguyệt đă chia xẻ với thân hữu thi phẩm "Xứ Dầu Thơ Mộng" của thân phụ chị, thi sĩ Thụy Quân Hoàng Hồ Dầu Tiếng