Tôi Đi Ti`m Lại Một Mùa Xuân
Nhạc sĩ: Đoàn Nguyên     Ca sĩ: Ngọc Lan


Tôi đi ti`m lại một muà xuân
Muà xuân xưa củ qua mất rồi
Mùa xuân đă rơi vào dĩ văng
mà xuân nay vẫn co`n dư hương

Tôi đi ti`m lại một mùa xuân
Gặp nhau khi pháo vang cuối đường
Tay khép áo xanh nhi`n không nói
Lạc hồn vào cỏi thiên nào đây

Tôi Đi Ti`m lại một mùa xuân
Sợ khi tan biến bao kỹ niệm
Sợ áo xanh phai màu năm tháng
Sợ xuân chưa hết mà đông sang
Nên tôi ti`m lại một mùa xuân
Người xưa không biết lạc phương nào
Không biết khi xuân về trên áo
Màu xanh năm đo' co`n xanh xao

Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Khi cuối thu mùa đông vẫn rơi
Khi áo xanh đă vượt sông dài
Khi pháo rơi dưới thuyền hoa rồi
Co`n xuân này nhung nhớ không nguôi

Tôi đi ti`m lại một mùa xuân
Dù không mong đến chuyện tương phùng
Dù tháng năm trôi vào xa vắng
Mà xuân nay khác biệt xuân xưa
Tôi đi ti`m lại một mùa xuân
Màu xanh năm đó chưa thấy lại
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Ti`m để mà ti`m như thế thôi


Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Khi cuối thu mùa đông vẫn rơi
Khi áo xanh đă vượt sông dài
Khi pháo rơi dưới thuyền hoa rồi
Co`n xuân này nhung nhớ không nguôi

Tôi đi ti`m lại một mùa xuân
Dù không mong đến chuyện tương phùng
Dù tháng năm trôi vào xa vắng
Mà xuân nay khác biệt xuân xưa
Tôi đi ti`m lại một mùa xuân
Màu xanh năm đó chưa thấy lại
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Ti`m để mà ti`m như thế thôi