Qu Mẹ
Tc Giả: Thu Hồ    Ca sĩ: Hồng Nhung  Đm khuya trăng mơ mắt trng về trong ci xa mờ
Nơi xa xăm kia ti say nhn qu cũ dấu yu
i tnh qu hương nới chốn xưa c người mẹ hiền
Tc mu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ v con

Ra đi con dng đời cho gi mưa
Qu người ngồi nhớ đến ngy vui qua
Gi chiều thường nhắc khc ca biệt ly
Cố nhn qu cũ lẩn trong sương mờ

Mẹ ơi ra đi đời con s chi
Mơ ngy ngồi dưới nh đn lm ly
Bn mẹ thường ht khc ca ngy đi
Ai ngờ rồi cũng đến khc phn ly

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơị