Ma Thu Yu ương
Tc Giả: Lam Phương      Ca sĩ: Kim Anh  Anh muốn đi ta mi như người tnh
Vui đời hẹn h
Khi trn ging suối,
Khi trn đồi buồn

Nửa -dm thanh vắng du đến cng vin
Đi trẻ lạc loi trn xc l vng
Ma thu yu đương

Đường vo Paris
C lắm nụ hồng
C tiếng th thầm,
Nhưng anh chẳng cần
Mnh sống cho nhau

Vượt lng đại dương
Mnh gặp lại đy
Sau cơn kht di thương nhớ bao ngy
Tnh yu trong tay

Ma thu ơi
Paris dệt mộng tnh si
Khi nghe người đi vo đời,
Thấy lng như bớt đơn ci

Bờ mi em l nguồn tin yu đắm đuối
Ngy thuyền tnh vo bến mới
Ta sẽ cho nhau tnh yu tuyệt vời

Anh ước mai sau cũng như ngy đầu
Thương lời ngọt ngo
Đưa anh vượt khỏi cơn dau ngy no
Ma thu thay l, ma nối tơ duyn
Anh nguyện một đời tnh ta mi l
Ma thu yu đương

Đường vo Paris
C lắm nụ hồng
C tiếng th thầm,
Nhưng anh chẳng cần
Mnh sống cho nhau

Vượt lng đại dương
Mnh gặp lại đy
Sau cơn kht di thương nhớ bao ngy
Tnh yu trong tay

Ma thu ơi
Paris dệt mộng tnh si
Khi nghe người đi vo đời,
Thấy lng như bớt đơn ci

Bờ mi em l nguồn tin yu đắm đuối
Ngy thuyền tnh vo bến mới
Ta sẽ cho nhau tnh yu tuyệt vời

Anh ước mai sau cũng như ngy đầu
Thương lời ngọt ngo
Đưa anh vượt khỏi cơn dau ngy no
Ma thu thay l, ma nối tơ duyn
Anh nguyện một đời tnh ta mi l
Ma thu yu đương