Mai Lỡ Mình Xa Nhau - Những Ðồi Hoa Sim
Tác Giả: Châu Kỳ & Dzũng Chinh     Ca Sĩ: Thế Sơn & Hương Lan


[Back]