Nữ Sinh Lớp Nhi`, trường tiểu học Định Thành, Dầu Tiếng, năm 1956.
Lưu Y': Quí vị có thể bấm lên hi`nh để coi hi`nh lớn hơn

Hi`nh Ảnh Nữ Sinh Lớp Nhi`, trường tiểu học Định Thành, Dầu Tiếng, năm 1956.

Trong hi`nh co' Cô  Lang lúc đó la` cô giáo của lớp nhi`. Người cao nhứt, đúng phía sau.
Tôi thành thật cám ơn người bạn cùng lớp ngày xưa đă gởi cho tôi tấm hi`nh kỹ niệm quí giá này để đưa lên trang web của hội DT, chia sẻ cùng bạn bè và đồng hương hi`nh ảnh một lớp tiểu học DT của gần 50 năm về trước.
Nguyễn văn Hoà