Học Sinh Lớp Nhi`, trường tiểu học ịnh Thnh, Dầu Tiếng, năm 1956.
Lưu Y': Qu vị c thể bấm ln hi`nh để coi hi`nh lớn hơn

Hi`nh Ảnh Lớp Nhi`, trường tiểu học ịnh Thnh, Dầu Tiếng, năm 1956.

Trong hi`nh co' C  Lang lc đ la` c gio của lớp nhi`.  Trong cac ban trai toi ti`m ra được ực, bận o đen ngồi ngoi cng bn phải;  iện, ngồi kế bn ực;  người thứ ba từ bn phải trong hng giữa, đứng lom khom l Nhị;  cũng hng giữa ny, ngay giữa hi`nh la` ti;  pha trước ti trong hng ngồi l Hoa Lm (tc quăn);  Cch Hoa Lm một người về pha tay tra cua Hoa Lm l L (Nguyễn); Pha sau ti trong hng đứng, người đứng sau cng l c gio Lang (cao hơn hết);  Người thứ  nhi` từ pha tri trong hng đứng l L (Dư); cch đ một người l Oanh (đang nhi`n Ly').
Ti thnh thật cm ơn người bạn cng lớp ngy xưa đ gởi cho ti tấm hi`nh kỹ niệm qu gi ny để đưa ln trang web của hội DT, chia sẻ cng bạn b v đồng hương hi`nh ảnh một lớp tiểu học DT của gần 50 năm về trước.
Nguyễn văn Ho