Dầu Tiếng Hôm Nay (2004)
Đi`nh làng Định-Thành, Quận Dầu Tiếng
Trường Trung Học Bán Công Định Thành
Chùa Thái Sơn Núi Cậu, Dầu Tiếng
Tháp chùa Thái Sơn Núi Cậu, Dầu Tiếng
Đi`nh làng Định-Thành
vào thập niên 50, 60 đây là trường Đ́nh
Một gian phía trong đi`nh
nơi này ngày xưa là một lớp tiểu học
Ba Rắc nhi`n từ phía đường chợ
Cổng Bo nhi`n về phía sân bay củ
Dầu Tiếng đi về phía Bến Củi
phía trước là cầu Bê'n Củi
Từ Dầu Tiếng qua khỏi cầu Bến Củi
đây là một khỏang đường bên Bến Củi

 

Dầu Tiếng 2002

Đường lên ḷ chén.

 

Đường lên chùa Bà Lung

 

Phi Trường củ

 

Đường vào hảng cao su (Michelin)

 

Bồn nước hảng cao su (Michelin)

 

www.hoidautieng.com

 

©2003 Hoi Dautieng,  All rights reserved.